Донишҷӯёни ДСРТ аз интихоб кардани касби илоҳомбахш тасаввур ҳосил намудан

Ширкатҳо 07.03.2017 18:06

Рӯзи 3 марти соли 2017 дарДонишҳгоҳиславянииРоссияваТоҷикистонмуаррифиинавдардоираилоиҳаи“Барномаитаълимиироуд-шоу”баргузоргардид. Директориҳайатикормандониширкати“МегаФонТоҷикистон”ДаряКРАСНОВАбадонишҷӯёндархусусичӣ тавр касберо интихоб намуд, ки дар ҳақиқатҳамилҳомбахшандабошад, маслиҳатдод.

 "Касби интихобкарда бояд дилхоҳбошад”–инхаёлиоддӣнаҳамавақтодамонробанатиҷаидурустмеорад. Бисёрнафаронинтихобихудробафоидаикасбҳои“бонуфуз”мекунанд– аммо аз касби интихобкарда ҳузуруҳаловатикофӣнамебинандёин, кикомилантасаввурианиқнадоранд, кидарҳақиқатчиромехоҳанд. Дарҳаминмаврид, методҳоиилмииомӯзишинамунаирафторватафаккурмавҷудмебошанд, кионҳороодамонавлотармешуморанд. Бо яке аз онҳодонишҷӯёниДСРТдароғозимуаррифииДаряКрасновашиносшуданд. Даррафтисанҷишҷавононтавонистандбеҳтарфаҳманд, кикадомазсифатионҳоазҳамақавӣмебошад. Инбаинтихобисоҳаифаъолияткумакмекунад, кибаимтиёзҳоионҳобисёрназдикбуда дар натиҷа–равшантаркушоданимаҳоратихудмегардад.

 

Чӣтавре, кимумайизаз“МегаФон”қайдкард, натанҳокормандониоянда, аммоширкатҳоҳамбоядинтихобидурустнамоянд. Дарҳаматашкилотҳоисамаранокфаъолияткунандабуданинафаронидороисифатҳоигуногуншартаст: навоваронваконсерваторҳо, ташкилотчиёнваиҷрокунандагон. Агаронҳоҳамдигарротакмилнасозанд, баиштибоҳроҳдодан, кибанатиҷаҳоитиҷораттаъсириманфӣмерасонанд, имконпазормебошад. Мисоликлассикӣ–шишаиғайриоддӣбарои тамғаимашҳуринӯшокиибеалкогол. Шишағайриоддӣ, зебобуда ... даряхдонҷойгиркарданамешуд. Даргуруҳикории“эҷодкорон”“муҳандисон”монеанамешуданд.

 

 “Дар ҳаминзамонмуносибатиилмӣбаинтихобикасбкомиланзарураст. Вайбароимуаяйнкунӣба шахс дар кадом соҳабосамарабуданашваазкадомкасбҳузуруҳаловатизиёддарёфтнамуданаш, кумакмекунад. Зимнанякебодигарезичпайвандмебошанд: афзоишикасбӣбекорихубанҷомёфтаамалинашавандабудаазкоридурусткардашудаҳузурҳаловатилозимӣҳувайдо намегардад. Боварӣдорам, санҷишӣимрӯзаваондонишҳое, киманбадонишҷӯёнтақдимнамудамбароионҳомуфидгардидабароигузоштанинишонаҳоидурустиҳаётӣимконфароҳаммеоранд”, мугӯядДарьяКРАСНОВА.

Дар анҷомимуаррифӣбадонишҷӯёнхотиррасон карда шуд, ки иштирокунандагони беҳтарини“Барномаи таълимии роуд-шоу” метавонанддарширкати“МегаФон Тоҷикистон”муддатитаҷрибаомӯзирогузаранд.

 “Имрӯзшиносоӣбонафаронидороисифатҳоиҳукмфармо, кидарфаъолиятчӣгунахудронишонмедиҳанд, бисёр шавқоварбуд. Онҳоҳаттомуаррифиротамомандигаргуномодамесозанд: якебасуратҳоиравшанваэҳсосотӣтакямекунад, дигаребошадбасифатҳоиҳукмфармо, нафаречунинмуаррифӣомодамесозад, кибаонмаърӯзачӣҳамлозимнест–ҳаминхелҳамфаҳмост. Валеазҳамамуҳимаш, бешубҳа, худродаркнамуданбеҳтараст. Ошкоршуд, кимантаҳтидараҷаи“роҳбар”мувофиқҳастам. Шодмегаштам, агарбамуддатитаҷрибаҳосилкунӣба“МегаФон”таъиншавамваҷиҳатҳоибеҳтаринисифатҳоихудро, кисанҷишиимрӯзаошкорнамуднишондиҳам”– таассуроти худро баён намуд донишҷӯиДСРТ Юсуф САФОЕВ.

 

 

©2008 - 2024 "Миллат" - рӯзномаи ҷамъиятӣ сиёсии Тоҷикистон. All right reserved.

Нишонӣ: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони С. Шерозӣ 16 ошёнаи 2
E-mail: info@millat.tj, millat@inbox.ru Tel: (+992)37-88-111-97